Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Condizioni generali Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

Il testo è disponibile all'indirizzo

https://www.istitutocomprensivocarmine.it/Regolamento_UE_2016_679.pdf

Πλήρης πολιτική